Struka farmacija, pronađeno natuknica: 353

abortivi

abortivi (lat. abortivus: prerano rođen), sredstva kojima se izaziva prekid trudnoće. Podražuju maternicu ...

Acta historica medicinae, pharmaciae, veterinae

Acta historica medicinae, pharmaciae, veterinae [a:'kta ~to'rika ~ci:'ne: farma:'cie: ~ri:'ne:], glasilo ...

Acta pharmaceutica

Acta pharmaceutica (Zagreb) [a:'kta farmacẹu'tika], glasilo Hrvatskoga farmaceutskog društva iz područja ...

adstringencije

adstringencije ili adstringensi (lat. adstringens: koji steže), sredstva koja stežu tkivo. Najčešće ...

aerosoli

aerosoli (aero- + sol), suspenzije čestica krutih tvari ili kapljica tekućine promjera manjeg od 1 μm ...

Aesculap

Aesculap [e'skulap], prvi hrvatski časopis iz područja farmaceutskih disciplina. S njim započinje stručna ...

afrodizijaci

afrodizijaci (grč. ἀφροδıσıαϰός: koji se odnosi na ljubavni užitak), sredstva koja pobuđuju ili pojačavaju ...

Akačić Branka

Akačić, Branka, hrvatska farmakognostičarka (Ogulin, 11. III. 1905 – Zagreb, 26. XI. 1982). Farmaciju ...

akriflavin

akriflavin (akri[din] + flavin) (tripaflavin), crvenosmeđi prašak iz skupine akridinskih boja, snažna ...

amara

amara (lat. amarus: gorak), gorka sredstva koja pobuđuju i poboljšavaju tek. Uzimaju se neposredno prije ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|