Struka etnologija, pronađeno natuknica: 967

etnologija

etnologija (etno- + -logija: narodoznanstvo), znanost koja proučava ljudska društva i kulture; pritom ...

etnološki film

etnološki film, znanstveno-planski komponiran film koji donosi pred promatrača određenu već stečenu ...

etnopark

etnopark (etno- + park), etnografski muzej na otvorenome, skupina karakterističnih primjera seoske i/ili ...

Evans-Pritchard Edward

Evans-Pritchard [e'vənz pri'čəd], Edward Evan, britanski socijalni antropolog (Crowborough, 21. IX. 1902 ...

Evenki

Evenki, narod u Ruskoj Federaciji na širokom području od sjevernoga Sibira do Bajkalskoga jezera i Amura ...

Ewe

Ewe [eve'], narod zapadne Afrike, živi u jugoistočnoj Gani (oko 2,5 milijuna pripadnika), južnom Togu ...

Falaša

Falaša (amharski: useljenik, tuđinac), narod u Etiopiji, vjerojatno židovskog podrijetla (»crni Židovi«); ...

Fang

Fang (Pahouin, Pamue, Pangwe), narod u tropskoj Africi; žive u južnom Kamerunu (oko 3,7 milijuna pripadnika), ...

Fante

Fante (Fanti), narod iz skupine Akan u zapadnoj Africi; žive na obalnom području Gane između Accre i ...

fašnik

fašnik (njem. Fasching) →  poklade ...

|<  <  21  22  23  24  25  26 (27)  28  29  30  >  >|