Struka elektrotehnika, pronađeno natuknica: 414

električni instrument

električni instrument, naprava za utvrđivanje stanja (indikaciju), određivanje vrijednosti (mjerenje), ...

električni kondenzator

električni kondenzator (njem. Kondensator, prema lat. condensare: zbiti, zgusnuti), element električnoga ...

električni motor

električni motor (elektromotor), stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad. Dvije su glavne ...

električni stroj

električni stroj, stroj za pretvorbu mehaničke energije u električnu (električni generator), električne ...

električni strujni krug

električni strujni krug, sklop izvora električne energije, vodiča, trošila i ostalih elemenata koji ...

električni vod

električni vod, skup od jednog ili više vodiča, izolatora i različite druge opreme koja služi za prijenos, ...

električni vodič

električni vodič. 1. Električki vodljiva tvar, tj. tvar kroz koju električna struja može kontinuirano ...

električno brojilo

električno brojilo, uređaj koji, radi obračuna pri razmjeni ili kupoprodaji, mjeri i bilježi električnu ...

električno postrojenje

električno postrojenje, međusobno električki povezan skup proizvodnih, prijenosnih i razdjelnih elemenata ...

električno pražnjenje

električno pražnjenje →  električni izboj ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|