Struka elektrotehnika, pronađeno natuknica: 410

električni kondenzator

električni kondenzator (njem. Kondensator, prema lat. condensare: zbiti, zgusnuti), element električnoga ...

električni motor

električni motor (elektromotor), stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad. Dvije su glavne ...

električni stroj

električni stroj, stroj za pretvorbu mehaničke energije u električnu (električni generator), električne ...

električni strujni krug

električni strujni krug, sklop izvora električne energije, vodiča, trošila i ostalih elemenata koji ...

električni vod

električni vod, skup od jednog ili više vodiča, izolatora i različite druge opreme koja služi za prijenos, ...

električno brojilo

električno brojilo, uređaj koji, radi obračuna pri razmjeni ili kupoprodaji, mjeri i bilježi električnu ...

električno postrojenje

električno postrojenje, međusobno električki povezan skup proizvodnih, prijenosnih i razdjelnih elemenata ...

električno pražnjenje

električno pražnjenje →  električni izboj ...

elektroakustika

elektroakustika (elektro- + akustika), područje elektrotehnike koje se bavi pretvorbom zvuka u električne ...

elektroda

elektroda (elektro- + grč. ὁδός, put). 1. U elektrotehnici, element za spajanje nekog tijela ili sredstva ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|