Struka elektrotehnika, pronađeno natuknica: 414

električna peć

električna peć, uređaj i industrijsko elektrotermijsko postrojenje u kojem se električna energija pretvara ...

električna rasvjeta

električna rasvjeta, primjena svjetlosti dobivene uz pomoć električne struje.  U žaruljama svjetlost ...

električna shema

električna shema, prikaz električnih strujnih krugova, sklopova, uređaja, instalacija, mreža, postrojenja ...

električna snaga

električna snaga (znak P), brzina promjene električne energije W s vremenom t. Ako je tok energije stalan, ...

električna vuča

električna vuča → električna vozila ...

električna zavojnica

električna zavojnica (induktivni otpornik), električni vodič načinjen od izolirane žice, smotan u spiralu ...

električni akumulator

električni akumulator (lat. accumulare: nakupljati, nagomilati), električni članak u kojem se električna ...

električni članak

električni članak (električni element, električna ćelija), pretvornik nekoga drugog oblika energije ...

električni energetski vod

električni energetski vod, sastavni dio električnih energetskih mreža koji služi za vođenje električne ...

električni generator

električni generator, električni stroj koji mehaničku energiju pogonskoga stroja pretvara u električnu ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|