Struka elektrotehnika, pronađeno natuknica: 414

donor

donor (engl. < starofranc. donour, doneur < lat. donator, prema donare: darovati). 1. U elektronici, ...

Edison Thomas Alva

Edison [e'disən], Thomas Alva, američki izumitelj (Milan, Ohio, 11. II. 1847 – West Orange, 18. X. 1931). ...

ekran

ekran (francuski écran < starofrancuski escren < nizozemski scherm: pregrada; usporedi engleski screen). 1. ...

elektrana

elektrana, postrojenje za proizvodnju većih količina električne energije pretvorbom kojega drugog oblika ...

električna centrala

električna centrala →  elektrana ...

električna energija

električna energija, energija koja se očituje kada se u električnom strujnom krugu energija elektromagnetskoga ...

električna instalacija

električna instalacija, skup niskonaponskih vodova, odnosno vodiča, i električnih naprava koji omogućuje ...

električna iskra

električna iskra, bljesak koji nastaje pri električnome izboju kroz zrak. Pojavljuje se kod dovoljno ...

električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

električna mreža

električna mreža, skup povezanih električnih elemenata koji služe za prijenos električne energije od ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|