Struka elektrotehnika, pronađeno natuknica: 412

usmjerivač

usmjerivač, elektronički tiristorski učinski pretvarač. S izmjenične strane spaja se na izmjeničnu energetsku ...

utičnica

utičnica, električna naprava koja služi za uspostavljanje električne veze između električne instalacije ...

uzbuda

uzbuda, u elektrotehnici, skraćeni naziv za manje ili više složeni sustav kojim se osigurava tok istosmjerne ...

uzemljenje

uzemljenje, u užem smislu, vodljivi spoj neke točke električne mreže, dijela električnog postrojenja ...

valovod

valovod, posebna vrsta električnog voda za provođenje elektromagnetske energije na visokim frekvencijama. ...

varaktor

varaktor (engl. varactor, prema variable reactance: promjenljiva reaktancija) (kapacitivna dioda ili ...

varikap-dioda

varikap-dioda (engl. varicap, od variable capacitance: promjenljivi kapacitet) →  varaktor ...

vatmetar

vatmetar (vat + -metar), instrument za mjerenje električne snage u istosmjernim i izmjeničnim (jednofaznim ...

vatrozid

vatrozid (prema engl. firewall), u komunikacijskim mrežama, uređaj za filtriranje komunikacijskoga prometa. ...

ventil

ventil (njem. Ventil < srednjovj. lat. ventile: ustava; vjetrenjača, prema lat. ventus: vjetar). 1. ...

|<  <  31  32  33  34  35  36  37  38 (39)  40  >