Struka elektrotehnika, pronađeno natuknica: 410

uzbuda

uzbuda, u elektrotehnici, skraćeni naziv za manje ili više složeni sustav kojim se osigurava tok istosmjerne ...

uzemljenje

uzemljenje, u užem smislu, vodljivi spoj neke točke električne mreže, dijela električnog postrojenja ...

valovod

valovod, posebna vrsta električnog voda za provođenje elektromagnetske energije na visokim frekvencijama. ...

varaktor

varaktor (engl. varactor, prema variable reactance: promjenljiva reaktancija) (kapacitivna dioda ili ...

varikap-dioda

varikap-dioda (engl. varicap, od variable capacitance: promjenljivi kapacitet) →  varaktor ...

vatmetar

vatmetar (vat + -metar), instrument za mjerenje električne snage u istosmjernim i izmjeničnim (jednofaznim ...

vatrozid

vatrozid (prema engl. firewall), u komunikacijskim mrežama, uređaj za filtriranje komunikacijskoga prometa. ...

ventil

ventil (njem. Ventil < srednjovj. lat. ventile: ustava; vjetrenjača, prema lat. ventus: vjetar). 1. ...

videokamera

videokamera (video + kamera), kamera koja elektroničkim uređajem za optoelektričku pretvorbu optičku ...

videokaseta

videokaseta (video + kaseta), plosnata kutija od plastike s videovrpcom, tj. magnetskom vrpcom koja ...

|<  <  31  32  33  34  35  36  37  38 (39)  40  >