Struka elektrotehnika, pronađeno natuknica: 412

trošilo

trošilo, uređaj u kojem se električna energija pretvara u druge oblike energije, npr. u žarulji u svjetlost ...

turbogenerator

turbogenerator (lat. turbo: vihor, vrtlog + generator), trofazni električni generator velike brzine ...

turbokod

turbokod (lat. turbo: vihor, vrtlog + kod), kod koji se u prijamniku komunikacijskih sustava primjenjuje ...

Turk Stanko

Turk, Stanko, hrvatski inženjer elektrotehnike (Bjelovar, 4. III. 1927 – Zagreb, 20. I. 1989). Diplomirao ...

učinska elektronika

učinska elektronika (energetska elektronika), područje elektronike koje se bavi pretvorbom obilježja ...

učinski pretvarač

učinski pretvarač, uređaj kojim se neka energija pretvara u električnu (i obratno) ili kojim se mijenjaju ...

udarni generator

udarni generator, električno postrojenje za stvaranje kratkotrajnih visokih napona ili kratkotrajnih ...

udarni napon

udarni napon, električni napon normiranog oblika koji se dobiva iz naponskoga →  udarnoga generatora, ...

Udovičić Božo

Udovičić, Božo, hrvatski inženjer elektrotehnike (Rašeljke, BiH, 26. IX. 1933). Diplomirao (1959) i ...

univerzalni instrument

univerzalni instrument. 1. U astronomiji, teleskop s azimutskom montažom koji služi za mjerenje altitude ...

|<  <  31  32  33  34  35  36  37 (38)  39  40  >