Struka elektrotehnika, pronađeno natuknica: 412

sunčani kolektor

sunčani kolektor (njem. Kollektor, prema lat. colligere: skupljati), uređaj za pretvorbu energije Sunčeva ...

svitak

svitak. 1. Oblik antičke (volumen) i srednjovjekovne (rotulus) knjige. Pojavio se kao papirusni svitak ...

svjetleća dioda

svjetleća dioda (LED, skr. od engl. Light Emitting Diode), poluvodički elektronički element koji pretvara ...

svjetlovod

svjetlovod (optičko vlakno), svjetlosni vodič, prozirna nit, najčešće izrađena od vrlo čistoga stakla ...

synthesizer

synthesizer [si'nϑisaizə] (engl.) →  sintetizator ...

Šantić Ante

Šantić, Ante, hrvatski inženjer elektrotehnike (Novi Sad, Vojvodina, 12. XI. 1928 – Zagreb, 18. VI. 2008). ...

Šehović Enver

Šehović, Enver, hrvatski inženjer elektrotehnike (Zagreb, 22. IX. 1938 – Zagreb, 3. VIII. 2001). Diplomirao ...

telefaks

telefaks (tele- + faks) →  faks ...

telefon

telefon (tele- + -fon), elektronički telekomunikacijski uređaj za govornu komunikaciju. Važne doprinose ...

telefonija

telefonija (tele- + -fonija), telekomunikacijski sustav koji omogućuje govornu komunikaciju s pomoću ...

|<  <  31  32  33 (34)  35  36  37  38  39  40  >