Struka elektrotehnika, pronađeno natuknica: 412

radiopostaja

radiopostaja. 1. Elektronički uređaj, odnosno sustav koji se sastoji od jednoga ili više radioodašiljača ...

radioprijamnik

radioprijamnik, uređaj sastavljen od niza elektroničkih sklopova s pomoću kojih se iz električnog signala, ...

radiostanica

radiostanica → radiopostaja ...

radiotehnika

radiotehnika (radio- + tehnika), područje elektronike koje se bavi prijenosom informacija s pomoću elektromagnetskih ...

Rajković Borivoje

Rajković, Borivoje, hrvatski inženjer elektrotehnike (Doboj, BiH, 20. X. 1937 – Zagreb, 8. IV. 2016). ...

rastavljač

rastavljač →  sklopni aparati ...

rasvjeta

rasvjeta →  električna rasvjeta ...

razvodni ormar

razvodni ormar, razvodna (razdjelna) ploča, dio električne mreže ili instalacije u kojem se električna ...

reflektor

reflektor (njem. Reflektor < franc. réflecteur, prema lat. reflectere: natrag savinuti). 1. U optici, ...

relej

relej (franc. relais) →  sklopni aparati ...

|<  <  21  22  23  24  25  26  27  28  29 (30)  >  >|