Struka elektrotehnika, pronađeno natuknica: 412

poluvodiči

poluvodiči, materijali kojima je električna provodnost manja od provodnosti vodiča, a veća od provodnosti ...

poluvodička brojila

poluvodička brojila, brojila s poluvodičkim detektorima koja služe za detekciju i mjerenje energije ...

poluvodički elektronički elementi

poluvodički elektronički elementi, elektronički elementi kojima se rad temelji na protjecanju električne ...

potenciometar

potenciometar (potencijal + -metar). 1. Otpornički razdjelnik električnoga napona (razlike potencijala), ...

povratna veza

povratna veza, postojanje informacije o stanju nekoga sustava ili jednoga njegova dijela, na temelju ...

Požar Hrvoje

Požar, Hrvoje, hrvatski inženjer elektrotehnike (Knin, 5. VII. 1916 – Zagreb, 30. VI. 1991). Diplomirao ...

prekidač

prekidač →  sklopni aparati ...

prenapon

prenapon, napon koji se u el. mrežama kratkotrajno pojavljuje između dvaju vodiča ili između pojedinih ...

pretvornik

pretvornik, uređaj koji pretvara signale iz jednog oblika u drugi, uz poznat odnos između ulaznog i ...

radar

radar (akronim od engl. Radio Detection and Ranging: otkrivanje i određivanje udaljenosti radiovalovima), ...

|<  <  21  22  23  24  25  26  27 (28)  29  30  >  >|