Struka elektrotehnika, pronađeno natuknica: 412

ommetar

ommetar, analogni ili digitalni instrument za mjerenje električnoga otpora. Većinom je sastavni dio ...

optička vlakna

optička vlakna →  svjetlovod ...

optičke elektrokomunikacije

optičke elektrokomunikacije, prijenos informacija (zvuka, slike ili podataka u električnom obliku) elektromagnetskim ...

optički zapis

optički zapis (svjetlopis), način pohranjivanja slikovnih, zvukovnih ili računalnih informacija na nosač ...

optoelektronika

optoelektronika (grč. ὀπτιϰός: vidni + elektronika), područje elektronike koje proučava i primjenjuje ...

oscilator

oscilator (njem. Oszillator, franc. oscillateur, prema lat. oscillare: njihati se). 1. U fizici, fizikalni ...

oscilograf

oscilograf (oscilacija + -graf) →  osciloskop ...

osciloskop

osciloskop (oscilacija + -skop), elektronski mjerni uređaj koji omogućuje promatranje međusobne ovisnosti ...

osigurač

osigurač, naprava koja u električnim mrežama i instalacijama služi za zaštitu vodiča od prejake struje ...

otpornik

otpornik, jedna od temeljnih sastavnica većine električnih i elektroničkih sklopova, a služi za ograničavanje ...

|<  <  21  22  23  24  25 (26)  27  28  29  30  >  >|