Struka elektrotehnika, pronađeno natuknica: 414

baterija

baterija (franc. batterie). 1. U elektrotehnici, spoj (obično serijski) dvaju ili više istosmjernih ...

baza

baza (lat. basis < grč. βάσıς: ono po čemu se hoda, podloga, tlo). 1. Donji dio na kojem što stoji, ...

Bego Vojislav

Bego, Vojislav, hrvatski inženjer elektrotehnike (Split, 3. VIII. 1923 – Zagreb, 29. V. 1999). Diplomirao ...

Belušić Josip

Belušić, Josip (Giuseppe Bellussich), hrvatski izumitelj (Županići kraj Labina, 12. III. 1847 – Trst, ...

Biljanović Petar

Biljanović, Petar, hrvatski inženjer elektrotehnike (Sarajevo, 7. II. 1938 – Zagreb, 27. II. 2020). ...

bimetalna vrpca

bimetalna vrpca (bi- + metal), vrpca načinjena spajanjem po duljini dviju vrpci od različitih metala. ...

bimetalni senzor

bimetalni senzor →  bimetalna vrpca; higrotermograf; pretvornik; termostat ...

biomedicinska elektronika

biomedicinska elektronika, grana elektronike koja se bavi primjenom elektroničkih uređaja u medicini ...

bionika

bionika (engl. bionics, složenica od bio[logija] i [elektro]nika), međuznanstvena disciplina koja se ...

bojler

bojler (engl. boiler) →  kućanski aparati ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|