Struka elektrotehnika, pronađeno natuknica: 412

Kelemen Tomislav

Kelemen, Tomislav, hrvatski inženjer elektrotehnike (Banja Luka, BiH, 17. II. 1932). Diplomirao (1957) ...

kineskop

kineskop (kine- + -skop), prva reprodukcijska elektronska cijev za pretvorbu pokretne slike iz elektroničkoga ...

klistron

klistron (engl. klystron, od grč. ϰλυσ[τήρ]: štrcaljka, injekcija + [elek]tron), elektronska cijev za ...

Knapp Vladimir

Knapp, Vladimir, hrvatski fizičar (Sarajevo, 16. V. 1929). Diplomirao 1954. u Zagrebu i zaposlio se ...

koherer

koherer (engl. coherer, prema lat. cohaerere: prianjati, biti povezan), detektor radiovalova u prvim ...

kompaktni disk

kompaktni disk (engl. compact disk) → optički disk ...

kompenzator

kompenzator (njem. Kompensator < engl. compensator, prema lat. compensare: ujednačiti, naknaditi). 1. ...

komutator

komutator (prema lat. commutare: izmijeniti, promijeniti). 1. Dio električnog generatora ili električnog ...

Konrad Maksimilijan

Konrad, Maksimilijan, hrvatski inženjer elektrotehnike (Zagreb, 21. VIII. 1924 – Zagreb, 5. VII. 1980). ...

kontakt

kontakt (lat. contactus), dodir, doticaj. 1. U lingvistici, termin kojim se označuje odvijanje uzajamnog ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18  19 (20)  >  >|