Struka elektrotehnika, pronađeno natuknica: 410

Knapp Vladimir

Knapp, Vladimir, hrvatski fizičar (Sarajevo, 16. V. 1929). Diplomirao 1954. u Zagrebu i zaposlio se ...

koherer

koherer (engl. coherer, prema lat. cohaerere: prianjati, biti povezan), detektor radiovalova u prvim ...

kompaktni disk

kompaktni disk (engl. compact disk) → optički disk ...

kompenzator

kompenzator (njem. Kompensator < engl. compensator, prema lat. compensare: ujednačiti, naknaditi). 1. ...

komutator

komutator (prema lat. commutare: izmijeniti, promijeniti). 1. Dio električnog generatora ili električnog ...

Konrad Maksimilijan

Konrad, Maksimilijan, hrvatski inženjer elektrotehnike (Zagreb, 21. VIII. 1924 – Zagreb, 5. VII. 1980). ...

kontakt

kontakt (lat. contactus), dodir, doticaj. 1. U lingvistici, termin kojim se označuje odvijanje uzajamnog ...

konvertor

konvertor (konverter) (engl. converter: pretvarač), mjenjač, pretvornik; u tehnici, sklop ili uređaj ...

korona

korona (lat. corona: vijenac, kruna). 1. U antici, vijenac koji predstavlja čast, odlikovanje, nagradu, ...

kotva

kotva, u elektromagnetu, dio uređaja izrađen od feromagnetičnoga materijala (najčešće od željeza) koji ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18  19 (20)  >  >|