Struka elektrotehnika, pronađeno natuknica: 412

kabel

kabel (njem. Kabel < franc. câble < kasnolat. capulum: uže). 1. Izolirani vod koji se polaže u tlo ...

kabelska televizija

kabelska televizija, sustav za prijenos televizijskih i radijskih programa kabelskom mrežom do pretplatničkih ...

Kaiser Dragutin

Kaiser [ka'jzer], Dragutin, hrvatski inženjer elektrotehnike (Zagreb, 20. X. 1914 – Opatija, 6. X. 1969). ...

kalorifer

kalorifer (franc. calorifère, od kalori- + -fer), uređaj za grijanje prostorija toplim zrakom. Kalorifer ...

kanal

kanal (njem. Kanal < franc. canal < tal. canale < lat. canalis: cijev, žlijeb, tok, kanal, jarak, prema ...

kapacitet

kapacitet (njem. Kapazität < lat. capacitas: obujam, prostor). 1. Proizvodna sposobnost nekoga tehničkog ...

kapacitivna dioda

kapacitivna dioda →  varaktor ...

kaseta

kaseta (franc. cassette < tal. cassetta, deminutiv od cassa: kutija, škrinja). 1. U audiotehnici, kompaktna ...

kasetofon

kasetofon (kaseta + [magneto]fon), uređaj za snimanje i reprodukciju zvuka u kojem se kao memorija upotrebljava ...

kazetofon

kazetofon →  kasetofon ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18 (19)  20  >  >|