Struka elektrotehnika, pronađeno natuknica: 410

induktor

induktor (latinski inductor), uređaj u kojem se primjenjuje elektromagnetska indukcija, posebno uređaj ...

instalacija

instalacija (srednjovjekovni latinski installatio: uvođenje, postavljanje). 1. Obred kojim se netko ...

instrument

instrument (lat. instrumentum). 1. Naprava, alat, oruđe, sprava; pomoćno sredstvo koje služi za lakše, ...

integrirani komunikacijski sustavi

integrirani komunikacijski sustavi (zbirni komunikacijski sustavi), elektrokomunikacijski sustavi za ...

integrirani sklop

integrirani sklop (prema latinskom integrare: uspostaviti, obnoviti), minijaturni, složeni elektronički ...

interfon

interfon (engl. interphone, od inter- + [tele]phone: telefon), elektroakustički sustav, katkad s dodatnim ...

iskrište

iskrište, uređaj sastavljen od dviju metalnih elektroda odijeljenih izolatorom, najčešće zrakom, nekim ...

ispravljač

ispravljač, električni uređaj za napajanje trošila pretvaranjem izmjenične električne struje u istosmjernu. ...

izmjenjivač

izmjenjivač, električni uređaj za napajanje trošila izmjeničnom strujom. Priključuje se na istosmjernu ...

izolacija

izolacija (tal. isolare: odvojiti, odijeliti, od lat. insula: otok). 1. Odvajanje, izdvajanje, osamljivanje; ...

|<  <  11  12  13  14  15  16 (17)  18  19  20  >  >|