Struka elektrotehnika, pronađeno natuknica: 412

element

element (lat. elementum: počelo). 1. U svakidašnjoj uporabi: a) sastavni dio neke cjeline, sastojak ...

energetika

energetika (prema energija), multidisciplinarna znanost koja se bavi energetskim izvorima, pretvorbom ...

energetska elektronika

energetska elektronika →  učinska elektronika ...

energetski izvori

energetski izvori, prirodne tvari i pojave koje se uz primjereno tehničko rješenje i ekonomičnost mogu ...

Esaki Leo

Esaki, Leo (izvorno Reiona Esaki), japanski fizičar (Osaka, 12. III. 1925). Diplomirao (1947) i doktorirao ...

Eurovizija i Euroradio

Eurovizija i Euroradio, organizacije za međunarodnu razmjenu televizijskih, odn. radijskih programa ...

faks

faks ili telefaks (engl. fax, kratica od facsimile, od lat. fac simile: učini slično; tele- + faks), ...

faksimil

faksimil (lat. fac simile: učini slično), naziv za reprodukciju koja je po obliku, dimenzijama, boji ...

faza

faza (grč. φάσıς: pojava). 1. Razvojni stupanj, odsjek ili razdoblje u nekom procesu, dio ciklusa s ...

feding

feding (engl. fading: iščezavanje), pojava promjenljive jakosti polja radijskoga signala kao posljedica ...

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|