Struka elektrotehnika, pronađeno natuknica: 414

elektronička glazbala

elektronička glazbala (elektrofonska glazbala), glazbala koja proizvode zvuk elektroakustičkim postupcima. ...

elektroničko brojilo

elektroničko brojilo, uređaj koji elektroničkim postupkom broji električne impulse te služi i kao frekventometar. ...

elektronika

elektronika (prema elektron), područje znanosti, tehnike i tehnologije koje obuhvaća proučavanje i primjenu ...

elektronska cijev

elektronska cijev, elektronički element u kojem se prolazak električne struje u vakuumu ili plinu pod ...

elektronska optika

elektronska optika, grana fizike koja se bavi upravljanjem snopom elektrona s pomoću električnoga i ...

elektronski mikroskop

elektronski mikroskop, uređaj kojim se, s pomoću uskog snopa elektrona, dobiva uvid u mikrostrukturu ...

elektrostrojarstvo

elektrostrojarstvo (elektro- + strojarstvo), područje elektrotehnike koje obuhvaća istraživanje, razvoj, ...

Elektrotehnika

Elektrotehnika, časopis Hrvatskoga elektroinženjerskog saveza (prije Savez elektroinženjera Hrvatske) ...

elektrotehnika

elektrotehnika (elektro- + tehnika), tehnička znanost koja proučava proučava proizvodnju, prijenos i ...

elektrotermija

elektrotermija (elektro- + -termija), zagrijavanje izravnom pretvorbom električne energije u toplinu. ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|