Struka ekologija, pronađeno natuknica: 86

produktivnost

produktivnost (prema kasnolat. productivus: produktivan). 1. U ekologiji, ukupna masa organskih tvari ...

raznovrsnost, biološka

raznovrsnost, biološka →  biološka raznolikost ...

salmonidske vode

salmonidske vode (prema lat. salmo: losos) →  ciprinidske vode ...

saprobiji

saprobiji (grč. σαπρός: truo + -bij), životinjski i biljni organizmi koji žive u okolišu, najčešće vodi, ...

simpatrijske vrste

simpatrijske vrste (sim- + grč. πατριά: podrijetlo; postojbina), srodne vrste koje obitavaju na zajedničkom ...

sinekologija

sinekologija (sin- + ekologija) →  biocenologija ...

stanište

stanište (biotop, habitat), osnovna topografska i ekološka jedinica životnoga prostora (biosfere); uže ...

stenotopni organizmi

stenotopni organizmi (steno- + -topan) (stenoekni organizmi), naziv za organizme koji ne podnose veća ...

sukcesija

sukcesija (lat. successio: nasljedovanje). 1. Slijed, niz, uzastopnost. 2. U građanskom pravu, pravni ...

Števčić Zdravko

Števčić, Zdravko, hrvatski biolog (Orlovac kraj Bjelovara, 22. XI. 1931). Diplomirao (1956) i doktorirao ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9