Struka ekologija, pronađeno natuknica: 86

ekološki standard

ekološki standard, brojčana vrijednost, obično za koncentraciju neke tvari ili vrste, koja se, radi ...

ekosfera

ekosfera (eko- + -sfera) →  životni prostor ...

ekosustav

ekosustav (biogeocenoza) (eko- + sustav), prirodna zajednica živih organizama i nežive prirode koji ...

ekotip

ekotip (eko- + -tip), ekološka rasa, oblici jedne biljne ili životinjske vrste koji su se nasljedno ...

endobioza

endobioza (endo- + -bioza), životna zajednica ponajčešće raznovrsnih organizama, od kojih jedan, tzv. ...

epipelagijal

epipelagijal (epi- + pelagijal), skup svih biljnih i životinjskih vrsta koje žive u vodenom stupcu ...

halobionti

halobionti (grč. ἅλς, genitiv ἁλός: sol + -biont), biljne i životinjske vrste koje žive u bočatoj ili ...

Hrvatsko ekološko društvo

Hrvatsko ekološko društvo, strukovno društvo hrvatskih ekologa. Osnovano je 1969. u Zagrebu sa zadaćom ...

indikatorski organizam

indikatorski organizam (indikatorska vrsta), organizam uske ekološke valencije koji služi kao mjera ...

kemijska ekologija

kemijska ekologija, grana ekologije koja proučava tzv. semiokemikalije, biokem. spojeve koje proizvode ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9