Struka ekologija, pronađeno natuknica: 86

Dubos René

Dubos (franc. izgovor [dybɔ's]), René, američki mikrobiolog, pisac i filozof francuskog podrijetla (St.-Brice-sous-Forêt, ...

edafon

edafon ili edafobiont (grč. ἔδαφος: tlo + -biont), životna zajednica tla; skupni naziv za sve organizme ...

ekocid

ekocid (eko- + -cid), potpuno razaranje nekog područja čovjekovom djelatnošću, posebno kem. i biol. ...

ekologija

ekologija (eko- + -logija), znanost koja proučava odnose među organizmima te odnose organizama i njihova ...

ekologija zajednicâ

ekologija zajednicâ →  biocenologija ...

ekološka izolacija

ekološka izolacija, jedan od evolucijskih mehanizama u nastanku novih vrsta; prilagodba pojedinih skupina ...

ekološka katastrofa

ekološka katastrofa, nagli poremećaj ekosustava uzrokovan ljudskim (npr. izlijevanje kiseline ili nafte) ...

ekološka stabilnost

ekološka stabilnost, otpornost ekosustava prema promjeni broja i učestalosti vrsta pod vanjskim utjecajem. ...

ekološka šteta

ekološka šteta, dugotrajna promjena u nekom ekosustavu s obzirom na broj vrsta i njihovu učestalost ...

ekološka valentnost

ekološka valentnost, amplituda variranja pojedinih ekoloških činitelja, u opsegu koje je moguć opstanak ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9