Struka ekologija, pronađeno natuknica: 86

biotički faktori

biotički faktori →  ekologija ...

biotop

biotop (bio- + grč. τόπος: mjesto) →  stanište ...

BPK

BPK →  biokemijska potrošnja kisika ...

cenobij

cenobij (ceno- + -bij). 1. U biologiji, pravilno oblikovana trajna kolonija jednostaničnih organizama ...

cenogeneza

cenogeneza (grč. ϰαıνός: nov + -geneza), pojavljivanje novih osobina u embrionalnom razvoju jedinke. ...

dem

dem (engl. deme, prema grč. δῆμος: puk), prostorno odijeljena skupina organizama, kojemu se članovi ...

demekologija

demekologija (demo- + ekologija), grana ekologije koja ispituje odnose u prirodi što su vezani uz veće ...

dendrobionti

dendrobionti (dendro- + -biont), organizmi koji žive na drvetu ili u njemu. Epidendrobionti žive na ...

dezertifikacija

dezertifikacija (lat. deserta: pusta, napuštena mjesta + -fikacija), širenje pustinjskog okoliša u sušna ...

diverzitet biološki

diverzitet, biološki (franc. diversité: raznovrsnost < lat. diversitas) → biološka raznolikost ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9