Struka ekologija, pronađeno natuknica: 86

biodegradacija

biodegradacija (bio- + degradacija). 1. Spontani proces raspada nekih tvari pod djelovanjem mikroorganizama, ...

biodiverzitet

biodiverzitet →  biološka raznolikost ...

biogeokemijski ciklus

biogeokemijski ciklus, kruženje pojedinih elemenata između žive i nežive prirode u ekološkim sustavima, ...

biokemijska potrošnja kisika

biokemijska potrošnja kisika (akronim BPK), mjera za količinu kisika potrebnog za oksidaciju organskih ...

biološka raznolikost

biološka raznolikost (biodiverzitet), broj, raznovrsnost i promjenjivost živih organizama; pokazuje ...

biološko kruženje elemenata

biološko kruženje elemenata, kružno kretanje kemijskih elemenata u procesima izgradnje i razgradnje ...

biom

biom (prema grč. βίος: život), najšira geogr. biotička jedinica, najveća zajednica biljaka i životinja ...

biomasa

biomasa (bio- + masa), ukupna masa jedinki jedne vrste, skupine vrsta ili biocenoze, koja dolazi na ...

bionomija

bionomija (bio- + -nomija) ili bionomika, znanost o zakonima života; posebno znanost o odnosima živih ...

biosfera

biosfera (bio- + sfera) →  životni prostor ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9