Struka ekonomija, pronađeno natuknica: 2116

Airbus Industrie

Airbus Industrie [franc. εʀby's 63338dystʀi'], europski konzorcij za proizvodnju zrakoplova kratka i srednjega ...

Akerlof George Arthur

Akerlof [æ'kəɹlɔ:f], George Arthur, američki ekonomist (New Haven, Connecticut, 17. VI. 1940). Doktorirao ...

akontacija

akontacija (talijanski a conto: na račun), predujam, novčani iznos unaprijed plaćen za izvršenje nekog ...

akreditiv

akreditiv (francuski accréditif), ugovor ili sporazum između nalogodavca i banke u korist treće osobe, ...

aktiva

aktiva (latinski activus: djelatan, pozitivan). 1. Dio bilance u kojem je iskazana imovina od koje ...

aktuarstvo

aktuarstvo (latinski actuarius: pisar, stenograf), dio osiguranja koje matematički utvrđuje dugoročne ...

akumulacija

akumulacija (latinski accumulatio), prikupljanje, sabiranje, gomilanje određenih dobara, novčanih sredstava ...

akvizicija

akvizicija (latinski acquisitio). 1. Ono što je pribavljeno, stečeno; stečevina, prinova. 2. Pribavljanje ...

al marco

al marco [~ ma'rko] (talijanski: po marki), u srednjem vijeku, kontrolno vaganje novokovanoga novca ...

Albanija (država)

Albanija (Republika e Shqipërisë), država u jugoistočnoj Europi, između Crne Gore (duljina granice 172 km) ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|