Struka ekonomija, pronađeno natuknica: 2141

a conto

a conto [~ ko'~] (talijanski), na račun, na ime (kratica a. c.); djelomično plaćanje u korist računa ...

a vista

a vista [~ vi'~] (talijanski: po viđenju), bankovni ulog koji se može povući bez prethodne ulagačeve ...

a. d.

a. d. 1. Kratica za akcionarsko društvo (→  dioničko društvo). 2. (engleski after date: od datuma), ...

ABB Ltd.

ABB Ltd., multinacionalna kompanija sa sjedištem u Zürichu, Švicarska, nastala 1988. spajanjem švedske ...

ACI d.d.

ACI d.d. (puno ime Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d.), dioničko društvo ...

Acta historico-oeconomica

Acta historico-oeconomica [a:'kta ~to'riko e:kono'mika], znanstveni časopis za ekonomsku povijest, pokrenut ...

ad valorem

ad valorem [~ ~lo:'~] (latinski), prema vrijednosti, ovisno o vrijednosti, po procjeni vrijednosti; ...

Adamović Čepinski Ivan Kapistran I.

Adamović Čepinski, Ivan Kapistran I., hrvatski veleposjednik i ekonomist (Pečuh, 21. X. 1726 – Čepin, ...

Admiralitetski sud

Admiralitetski sud (engl. Admiralty Court), odjel britanskog Visokog suda pravde (High Court of Justice), ...

Adria (društvo)

Adria, parobrodarsko društvo utemeljeno 1882. u Rijeci. Kao vodeće brodarsko poduzeće hrvatsko-ugarskog ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|