Struka brodogradnja, pronađeno natuknica: 168

leut

leut (tal. leuto ili liuto < arap. al‘-ūd: drvo, drveno glazbalo), vitka, čvrsto građena drvena brodica ...

liburna

liburna, antički ratni brod na jedra i vesla. Naziv je dobio po ilirskom plemenu Liburnima, od kojega ...

log

log (engl., u osnovnom značenju: klada), brodski brzinomjer; također, niz zapisa o brzini i drugim parametrima ...

mlazni pogon

mlazni pogon, vrsta pogona letjelica, plovila i dr., kod kojega se potisna sila za kretanje razvija ...

monoksil

monoksil (mono- + grč. ξύλoν: drvo) →  ladva ...

nadvođe

nadvođe, visina brodskoga boka od vodene površine do gornjega ruba glavne (nepropusne) palube. Prilikom ...

Nautilus

Nautilus. 1. Podmornica iz romana Dvadeset tisuća milja pod morem J. Vernea. 2. Jedna od prvih praktično ...

nava

nava (tal. nave < lat. navis: lađa, brod), opći naziv za veći jedrenjak do XVI. st., ponajprije u zemljama ...

navoz

navoz, kosa površina uz obalu na kojoj se gradi brod ili na koju se brod izvlači radi pregleda, popravka ...

oplata

oplata. 1. U građevinarstvu, kalup sastavljen od dasaka, ploča ukočenoga drva, ili čeličnih limova, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >