Struka brodogradnja, pronađeno natuknica: 168

kajak

kajak (eskimski qajaq ili kayak: čamac jednosjed, za razliku od umiak: dvosjed), malen, uzak i lak čamac ...

kanu

kanu (njem. Kanu < engl. canoe < španj. canoa < karipskoga canaua) (kanoa), vrlo lagan i okretan čamac ...

karaka

karaka (španj. carraca, vjerojatno od arap. ḥarrāqa: laki brod nakrcan zapaljivom građom koji se upućivao ...

katamaran

katamaran (engl. catamaran ili njem. Katamaran < tamilski kaṭṭumaram: povezano drvo), plovilo s dva ...

keč

keč (engl. ketch) → jedrilica ...

ket

ket (engl. cat). 1. Tip manje jedrilice s jednim jarbolom postavljenim blizu pramca te samo jednim jedrom ...

kobilica

kobilica, glavni uzdužni element brodske konstrukcije; prolazi cijelom duljinom dna brodskoga trupa, ...

koka (brodogradnja)

koka (tal. cocca < kasnolat. caudica: brodica, čamac, prema caudex: deblo), trgovački i ratni jedrenjak ...

kondura

kondura (grč. ϰονδοῦρα), hrvatski obalni trgovački i ratni brod ili brodica na vesla i jedra, osobito ...

korablja

korablja ili korab, općeslavenski naziv za brod; u užem smislu, naziv za neke vrste čamaca bez palube, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >