Struka brodogradnja, pronađeno natuknica: 168

brodske linije

brodske linije, grafičko predočivanje oblika trupa broda, čamca ili drugoga tehničnog objekta slobodne ...

brodski stabilizator

brodski stabilizator, uređaj ili drugo sredstvo koje služi za ublažavanje nepravilnoga gibanja, a napose ...

brodsko sidro

brodsko sidro, naprava koja se spusti s broda pa se ona ukopa u morsko dno te preko sidrenoga lanca ...

bulb

bulb [bʌlb] (engl.) →  pramac ...

bum

bum (engleski). 1. U ekonomiji →  boom 2. Na jedrilicama i jedrenjacima → jedro ...

cromster

cromster [krɔ'mstə] (engl.), jedrenjak iz XVI. i XVII. st. s engleskih i nizozemskih obala. Ime dobio ...

čamac

čamac (tur. çam: jela, bor), otvoreno ili zatvoreno plovno tijelo ograničene duljine, koje plovi rijekama, ...

čun

čun, najmanje plovilo, čamac plitka i ravna dna, oštrih ili odrezanih krajeva. Obično je od drva, duljine ...

deblenjak

deblenjak →  jedro ...

deplasman

deplasman (franc. déplacement: istisnina) →  brod ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >