Struka brodogradnja, pronađeno natuknica: 168

skela

skela (tur. iskele < tal. scala < lat. scalae: ljestve). 1. U građevinarstvu, pomoćna konstrukcija ...

Sladoljev Želimir

Sladoljev, Želimir, hrvatski brodograđevni inženjer (Zagreb, 25. VIII. 1932 – Zagreb, 2. III. 2012). ...

slup

slup (engl. sloop < niz. sloep), vrsta jedrilica s jednim jarbolom, glavnim jedrom te najčešće samo ...

snast

snast (rus.), svi dijelovi brodske opreme koji neposredno ili posredno služe za nošenje jedra. Obuhvaća ...

soha

soha, brodska naprava za dizanje i spuštanje čamaca, sidara, ljestava, manjih tereta i sl. Oblika je ...

sonar

sonar (prema engl. Sound Navigation and Ranging: navigacija i određivanje udaljenosti s pomoću zvuka), ...

Sorta Leopold

Sorta, Leopold, hrvatski inženjer brodogradnje (Sušak, danas dio Rijeke, 31. I. 1891 – Zagreb, 27. X. 1956). ...

splav

splav, plovilo sastavljeno od međusobno povezanih plutajućih dijelova, npr. greda, balvana, dasaka, ...

stabilizator

stabilizator (prema lat. stabilis: čvrst). 1. U tehnici općenito, sredstvo kojim se ujednačava, tj. ...

statva

statva, okvir kojim završava konstrukcija brodskoga trupa sprijeda (pramčana statva) ili straga (krmena ...

|<  <  11  12  13 (14)  15  16  17