Struka brodogradnja, pronađeno natuknica: 168

ronilica

ronilica, manje podvodno plovilo koje roniocima ili posadi omogućuje obavljanje neke zadaće pod vodom. ...

ro-ro brod

ro-ro brod (skr. od engl. roll-on, roll-off: dokotrljati, otkotrljati), teretni brod u koji se teret ...

sagena

sagena (srednjovj. lat. sagena), ratni i trgovački brod na jedra i vesla u IX. i X. st., s dva do tri ...

samarica

samarica, jednostavna dizalica za prekrcaj brodskoga tereta; sastoji se od kose čelične ili drvene motke ...

sampan

sampan (franc. < kin. sanpan, doslovno: tri daske), otvorena drvena brodica u jugoistočnoj i ist. Aziji, ...

sandolina

sandolina (tal. sandolino, prema sandalo: sandala), malen vitki čamac obla ili plosnata dna i šiljastih ...

saonik

saonik, staza po kojoj kližu saonice pri porinuću broda s kosoga navoza. Izrađuje se od hrastovih greda ...

Savannah (brod)

Savannah [səvæ'nə], prvi trgovački, putničko-teretni brod na nuklearni pogon, izgrađen 1959. Naručila ...

Senjanović Ivo

Senjanović, Ivo, hrvatski inženjer brodogradnje (Split, 4. VI. 1940). Diplomirao na Strojarsko-brodograđevnom ...

sidro

sidro (srednjogrč. σίδεφο/ν/ < grč. σίδηρος: željezo). 1. U pomorstvu →  brodsko sidro 2. U građevinarstvu, ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17