Struka brodogradnja, pronađeno natuknica: 168

barkuzij

barkuzij (lat. barcusium), najčešći tip broda na jedra i vesla na Jadranu od XII. do XV. st., dug 12 ...

barža

barža (franc. barge). 1. Plovilo jednostavna oblika, bez vlastitog pogona, za prijevoz tereta rijekama ...

batana

batana (tal. battana), obalni čamac ravna dna i oštra pramca, duljine 3–4,5 m, s malim zrcalom na krmi, ...

batisfera

batisfera (bati- + -sfera), neautonomna ronilica u obliku čelične kugle za istraživanja u većim morskim ...

batiskaf

batiskaf (bati- + grč. σϰάφος: korito, brod), autonomna ronilica projektirana za najveće morske dubine; ...

bazen

bazen (franc. bassin iz pučkog lat. baccinum: posuda za vodu, izvedeno od baccus: posuda). 1. U terenu ...

baždarenje broda

baždarenje broda (engl. tonnage measurement of ships), zakonom ili drugom pravovaljanom odredbom propisani ...

Belamarić Igor

Belamarić, Igor, hrvatski inženjer brodogradnje (Šibenik, 12. IV. 1927 – Split, 15. VI. 2019). Diplomirao ...

bentoskop

bentoskop (grč. βένϑος: dubina + -skop) →  batisfera ...

bestion

bestion (lat. bestia: životinja) →  pulena ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >