Struka botanika, pronađeno natuknica: 1317

broćevi

broćevi (Rubiaceae), por. zeljastih, rjeđe drvenastih biljaka s više od 5000 vrsta, s nasuprotnim listovima ...

broćika

broćika (Galium), rod biljaka s oko 300 vrsta iz por. broćeva (Rubiaceae), s raznobojnim četveročlanim ...

bromelije

bromelije (prema švedskom botaničaru Olofu Bromelu [1639–1705]) →  ananasovke ...

Brown Robert

Brown [brạun], Robert, škotski botaničar (Montrose, 21. XII. 1773 – London, 10. VII. 1858). Otkrio i ...

bršaka

bršaka (Reichardia picroides), niska zeljasta biljka iz porodice glavočika; blijedožuti jezičasti cvjetovi ...

brusnička mrižica

brusnička mrižica →  endemi, biljni ...

bubica

bubica (Antennaria dioica), trajna zelen iz por. glavočika s kratkim lisnatim vriježama i dvodomnim ...

bubreška

bubreška (Hymenocarpos circinatus), jednogodišnja biljka sa žutim cvjetovima iz por. leptirnjača (Fabaceae). ...

buhač (botanika)

buhač (Tanacetum cinerariifolium, Pyrethrum cinerariifolium), do 60 cm visoka mirisava trajnica iz porodice ...

buhača

buhača →  businjak ...

|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17  18  19  20  >  >|