Struka botanika, pronađeno natuknica: 1320

abdovina

abdovina (habdovina) ili smrdljiva bazga (Sambucus ebulus), do 2 m visoka, bazgi srodna trajnica iz ...

abundancija

abundancija (lat. abundantia: obilje), u fitocenologiji, oznaka za brojnost jedinki pojedine biljne ...

Acta botanica Croatica

Acta botanica Croatica [a:'kta bota'nika kro·a:'tika], prvi botanički znanstveni časopis u Hrvatskoj. ...

Adamović Lujo

Adamović, Lujo, hrvatski botaničar (Rovinj, 27. VIII. 1864 – Dubrovnik, 19. VII. 1935). Jedan od vodećih ...

adventivne biljke

adventivne biljke →  invazivne biljke ...

aerenhim

aerenhim (aero- + grč. ἔγγυμα: naljev) →  parenhim ...

Afrika

Afrika, po veličini drugi kontinent na Zemlji. Ime mu potječe od Rimljana, koji su Afrikom (lat. Africa, ...

agerat

agerat (prema grč. ἀγήρατος: koji ne stari) (Ageratum), biljni rod iz porodice glavočika s približno ...

ajhornija

ajhornija (Eichhornia), biljni rod vodenih jednosupnica tropske i suptropske porodice Pontederiaceae. ...

akant

akant (grčki ἄϰανϑα: trn, bodlja). 1. U grčkoj umjetnosti, stilizirani oblik akantova lista čest je ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|