Struka bibliotekarstvo, pronađeno natuknica: 301

Codex aureus

Codex aureus [ko:'deks ạu'reus] (latinski: zlatna knjiga), naziv za srednjovjekovni rukopis pisan zlatnim ...

Codex Sinaiticus

Codex Sinaiticus [ko:'deks sina·i'tikus] (lat.: Sinajski kodeks), jedan od najvrjednijih biblijskih ...

Codex Vaticanus

Codex Vaticanus [ko:'deks vatika:'nus] (lat.: Vatikanski kodeks), grčki rukopis iz prve polovice IV. stoljeća, ...

Corsiniana

Corsiniana [korsinia:'na] (Biblioteca Corsiniana), knjižnica koju je u poč. XVIII. st. utemeljio Lorenzo ...

Corvina

Corvina [korvi:'na] (Bibliotheca Corviniana), knjižnica hrvatsko-ugarskoga kralja Matije Korvina u Budimu, ...

Cutter Charles Ammi

Cutter [kʌ'təɹ], Charles Ammi, američki knjižničar (Boston, 14. III. 1837 – Walpole, New Hampshire, ...

časopis

časopis, vrsta serijske publikacije koja izlazi u redovitim razmacima, kraćim od godine, a dužim od ...

Česi

Česi, zapadnoslavenski narod u Češkoj (oko 9,5 milijuna pripadnika; 90,4% stanovništva). U Slovačkoj ...

čitanje

čitanje, proces usvajanja kakva teksta na temelju prethodnog poznavanja barem njegova jezika i pisma, ...

čitaonica

čitaonica, klub čitatelja, učeno društvo i sl. udruga kojoj je, uz ostalo, zadatak promicanje čitanja ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|