Struka bibliotekarstvo, pronađeno natuknica: 301

Platzer, Josip, st.

Platzer [pla'cer], Josip, st., hrvatski tiskar i nakladnik (Bistrica, Koruška, 14. II. 1798 – Varaždin, ...

pokretna knjižnica

pokretna knjižnica, izmjenjiva zbirka knjiga i druge knjižnične građe koja se organizirano prevozi iz ...

Pompidou Centar

Pompidou, Centar [p61533pidu'] →  centre national d’art et de culture georges pompidou ...

posebni otisak

posebni otisak (separat), članak iz serijske publikacije, zbornika ili enciklopedije ili poglavlje iz ...

Prag

Prag (češki Praha [pra'ha]), glavni grad, kulturno i privredno središte Češke; 1 280 508 st. (2017). ...

Prettner Ivan Nepomuk

Prettner [pre'tner], Ivan Nepomuk, hrvatski tiskar njemačkoga podrijetla (?, 1790 – ?, 1856). Potomak ...

publikacija

publikacija (njem. Publikation ili franc. publication < kasnolat. publicatio: objavljivanje), tiskano ...

Pula

Pula (talijanski Pola), luka i najveći grad Istre; 57 460 st. (2011). Leži u jugozapadnome dijelu istarskoga ...

Ranganathan Shiyali Ramamrita

Ranganathan [~na'than], Shiyali Ramamrita, indijski knjižničar (Shiyali, Madras, 9. VIII. 1892 – Bangalore, ...

Rojnić Matko

Rojnić, Matko, hrvatski knjižničar i publicist (Medulin, 12. V. 1908 – Pula, 30. I. 1981). Diplomirao ...

|<  <  21  22  23  24  25 (26)  27  28  29  30  >