Struka balet, pronađeno natuknica: 304

Rakić Branka

Rakić, Branka, baletna kritičarka (Sarajevo, 10. X. 1926 – Novi Sad, Vojvodina, 19. XI. 2000). Školovala ...

Rambert Marie

Rambert [ræ'mbət], Marie (pravo ime Cyvia Rambam, poslije Miriam Ramberg), engleska balerina i pedagoginja ...

Raunig Gorjana

Raunig, Gorjana, hrvatska balerina (Šibenik, 28. III. 1937). Školovala se kod A. Roje i O. Harmoša. ...

Reljić Zvonimir

Reljić, Zvonimir, hrvatski baletni plesač i koreograf (Herceg Novi, Crna Gora, 22. XI. 1926 – Zagreb, ...

Robbins Jerome

Robbins [rɔ:'binz], Jerome (pravo prezime Rabinowitz), američki baletni plesač i koreograf (New York, ...

Roje Ana

Roje, Ana, hrvatska balerina, pedagoginja i koreografkinja (Split, 17. X. 1909 – Šibenik, 17. III. 1991). ...

Royal Ballet

Royal Ballet [r61531iəl bæ'lei], engleski nacionalni balet. Razvio se iz male skupine pod nazivom Academy ...

Rubinstein Ida

Rubinstein (ruski Rubinštejn [rub’inšt’e'in]), Ida, ruska i francuska plesačica i glumica (Sankt Peterburg, ...

Saint Denis Ruth

Saint Denis (St. Denis) [sẹint de'nis], Ruth (pravo prezime Dennis), američka plesačica, pedagoginja ...

Saint-Léon Arthur

Saint-Léon [s63338le∙61533'], Arthur, francuski baletni plesač, koreograf, pedagog i violinist (Pariz, 17. IX. 1821 ...

|<  <  21  22  23  24 (25)  26  27  28  29  30  >