Struka balet, pronađeno natuknica: 304

Pervan Slavko

Pervan, Slavko, hrvatski baletni plesač, koreograf i pedagog (Jajce, BiH, 23. VII. 1936). Školovao se ...

Petipa Marius

Petipa [pətipα'], Marius, francuski i ruski baletni plesač, koreograf i pedagog (Marseille, 11. III. 1818 ...

Petit Roland

Petit [pəti'], Roland, francuski baletni plesač i koreograf (Villemomble, 13. I. 1924 – Ženeva, 10. VII. 2011). ...

Petranović Tomislav

Petranović, Tomislav, hrvatski baletni plesač (Zagreb, 8. III. 1976). Školovao se u zagrebačkoj Školi ...

Pilato Boris

Pilato, Boris, slovenski i njemački baletni plesač i koreograf (Gorica, 6. V. 1914 – Essen, 7. VI. 1997). ...

Pintar Zvonimir

Pintar, Zvonimir, hrvatski baletni plesač (Osijek, 27. XI. 1907 – Beč ?). Karijeru započeo 1931. kao ...

pirueta

pirueta (franc. pirouette: zvrk), figura u baletu, klizanju na ledu, vožnji koturaljkama, gimnastici, ...

ples

ples, umjetnost harmonična pokreta tijela u ritmičkom slijedu; oblik neverbalnog izražavanja i komunikacije. ...

plesno pismo

plesno pismo ili kinetografija (grč. ϰινητιϰός: pokretan, kretni + -grafija), sustav znakova za bilježenje ...

Pličanić Edina

Pličanić, Edina, hrvatska balerina (Zagreb, 17. II. 1977). Školu za klasični balet (S. Muradori) završila ...

|<  <  21  22 (23)  24  25  26  27  28  29  30  >