Struka balet, pronađeno natuknica: 304

Omerzo Irma

Omerzo, Irma, hrvatska plesačica, koreografkinja i pedagoginja (Zagreb, 17. X. 1969). Plesačku karijeru ...

Orlikowsky Waclaw

Orlikowsky [~ko'fski], Waclaw, plesač, koreograf i redatelj (Harkov, 8. XI. 1921 – Basel, 25. VI. 1995). ...

Orlova Olga

Orlova, Olga, hrvatska balerina, koreografkinja i pedagoginja ruskog podrijetla (Kijev, 7. V. 1903 – ...

Osmanović Almira

Osmanović, Almira, hrvatska balerina (Bijeljina, BiH, 21. VIII. 1958). Školovala se kod S. Hercigonje ...

Parlić Dimitrije

Parlić, Dimitrije, srpski baletni plesač i koreograf (Solun, 23. X. 1919 – Beograd, 21. IX. 1986). Angažiran ...

Pasarić Irena

Pasarić, Irena, hrvatska balerina i pedagoginja (Niš, Srbija, 31. V. 1958). Školu za klasični balet ...

Pavlova Ana

Pavlova [pa'vləvə], Ana (Anna), ruska balerina (Sankt Peterburg, 12. II. 1881 – Hag, 23. I. 1931). Školovala ...

Perić Luciano

Perić, Luciano, hrvatski baletni plesač, koreograf i pedagog (Zadar, 24. I. 1940 – Zagreb, 31. I. 2017). ...

Perko Nevenka

Perko, Nevenka, hrvatska plesačica, pedagoginja i koreografkinja (Pula, 19. VII. 1907 – Rijeka, 16. XII. 1986). ...

Perrot Jules Joseph

Perrot [pεʀọ'], Jules Joseph, francuski baletni plesač, koreograf i pedagog (Lyon, 18. VIII. 1810 – ...

|<  <  21 (22)  23  24  25  26  27  28  29  30  >