Struka balet, pronađeno natuknica: 305

Bausch Pina

Bausch [bạuš], Pina (Philippine), njemačka plesačica i koreografkinja (Solingen, 27. VII. 1940 – Wuppertal, ...

Beaumont Cyril

Beaumont [b61595u'mənt], Cyril, engleski baletni pisac (London, 1. XII. 1891 – London, 24. V. 1976). Mnogim ...

Béjart Maurice

Béjart [beža:'ʀ], Maurice (pravo ime Maurice Jean Berger), francuski plesač i koreograf (Marseille, ...

Beović Kuzma

Beović, Kuzma, hrvatski baletni plesač, koreograf i pedagog (Supetar na Braču, 18. III. 1914 – Zadar, ...

Bessy Claude

Bessy [bεsi'], Claude, francuska balerina i pedagoginja (Pariz, 20. X. 1932). Završila Baletnu školu ...

Bezjak Maja

Bezjak, Maja, hrvatska balerina i koreografkinja (Zagreb, 18. VIII. 1931). Balet učila kod Milorada ...

Bidjin-Horvat Nevenka

Bidjin-Horvat, Nevenka, hrvatska balerina i koreografkinja (Osijek, 7. X. 1929). Školovala se kod Margarite ...

Bjegojević Jovanka

Bjegojević, Jovanka, srpska balerina i pedagoginja (Prnjavor kraj Banje Luke, 28. IX. 1931 – Beograd, ...

Blasis Carlo

Blasis [bla:'zis], Carlo, talijanski baletni plesač, koreograf i pedagog (Napulj, 4. XI. 1795 – Cernobbio, ...

Bogdanić Dinko

Bogdanić, Dinko, hrvatski baletni plesač, pedagog i koreograf (Stari Grad na Hvaru, 4. XI. 1952). Školu ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|