Struka astronomija, pronađeno natuknica: 1299

Ahilej (astronomija)

Ahilej (588 Achilles), planetoid u skupini Jupiterovih Trojanaca koji gibajući se Jupiterovom putanjom ...

ahondrit

ahondrit (a1- + grč. χόνδρoς: zrno ili χoνδρός: u obliku zrna), kameni meteorit koji ne sadržava hondre. ...

Airy George Biddell

Airy [62656ə'ri], George Biddell, engleski astronom (Alnwick, 27. VII. 1801 – Greenwich, 2. I. 1892). Diplomirao ...

Aitken Robert Grant

Aitken [ẹi'tkin], Robert Grant, američki astronom (Jackson, 31. XII. 1864 – Berkeley, 29. X. 1951). ...

akrecijski disk

akrecijski disk (lat. accretio: rastenje), oblik nastao spiralnim padanjem difuzne tvari na svemirsko ...

Akruks

Akruks (prema Alfa Crucis: Alfa Križa) (Acrux, Alfa Križa, α Crucis), najsjajnija zvijezda u zviježđu ...

aktinometrija

aktinometrija (aktino- + -metrija). 1. Grana meteorologije koja se bavi mjerenjem zračenja (osobito ...

aktivne galaktike

aktivne galaktike, galaktike koje snažno zrače elektromagnetske valove (snažnije nego što je zbroj zračenja ...

Al Batani

Al Batani (Battani) →  battani, al- ...

albedo

albedo (lat.: bjelina) (znak A), fizikalna veličina koja opisuje odražavanje svjetlosti s površine tijela ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|