Struka astronautika, pronađeno natuknica: 120

NASA

NASA (akronim od engl. National Aeronautics and Space Administration), državna civilna uprava SAD-a ...

navigacija

navigacija (lat. navigatio: plovidba, vožnja), tehnika i vještina vođenja plovila, zračne ili svemirske ...

navigacijski sateliti

navigacijski sateliti →  globalni položajni sustav ...

Nikolajev Andrijan Grigorjevič

Nikolajev (Nikolaev) [n’ikala'if], Andrijan Grigorjevič (Grigor’evič), ruski kozmonaut (Šoršeli, Čuvašija, ...

NLO

NLO (akronim od neidentificirani leteći objekt) → leteći tanjuri ...

Oberth Hermann Julius

Oberth [o:'bεrt], Hermann Julius, njemački znanstvenik (Sibiu, danas u Rumunjskoj, 25. VI. 1894 – Nürnberg, ...

orbitalna postaja

orbitalna postaja →  svemirska postaja ...

Pegasus (astronautika)

Pegasus [engl. pe'gəsəs], američka krilata raketa-nosač namijenjena lansiranju manjih tereta (do 450 kg) ...

Poljakov Valerij

Poljakov [pəl’ako'f], Valerij, ruski liječnik i kozmonaut (Tula, 27. IV. 1942). Kao liječnik radio u ...

Popovič Pavel Romanovič

Popovič [papo'v’ič], Pavel Romanovič (ukr. Pavlo Popovyč), ukrajinski kozmonaut (Uzyn, 5. X. 1930 – ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >