Struka astronautika, pronađeno natuknica: 120

ablacija

ablacija (lat. ablatio: odnošenje). 1. U geomorfologiji, otapanje i isparivanje leda s površine ledenjaka. 2. ...

aerotermodinamika

aerotermodinamika (aero- + termo- + dinamika), znanstvena disciplina koja proučava utjecaj izmjene topline ...

Agena (astronautika)

Agena [æ62721i:'nə], naziv američke rakete koja se u programu Gemini upotrebljavala kao satelitni cilj u ...

Aldrin Edwin

Aldrin [ɔ:'ldrin], Edwin (Buzz), američki astronaut (Montclair, 20. I. 1930). Član ekspedicije Apollo ...

aluniranje

aluniranje (ad- + lat. luna: mjesec; usp. franc. alunissage), spuštanje i pristajanje svemirske letjelice ...

Anders William

Anders [æ'ndəɹz], William, američki astronaut (Hong Kong, 17. X. 1933). S F. Bormanom i J. Lovellom ...

Apollo

Apollo (engl. [əpɔ'ləu]), naziv američkog programa leta na Mjesec svemirskih brodova s ljudskom posadom. ...

Ariane

Ariane [aʀia'n] (franc.), naziv za seriju nosačkih raketa koje su konstruirane i proizvedene u okviru ...

Arianespace

Arianespace [aʀjanεspa's] (franc.), dioničarska tvrtka za prodaju i lansiranje raketa-nosača Ariane. ...

Armstrong Neil

Armstrong [α:'ɹmstrɔ:ŋ], Neil, američki astronaut (Wapakoneta, Ohio, 5. VIII. 1930 – Cincinnati, Ohio, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >