Struka antropologija, pronađeno natuknica: 164

krapinski pračovjek

krapinski pračovjek, popularni naziv za zbirku fosilnih ostataka pračovjeka iz špilje na Hušnjakovu ...

Kroeber Alfred Louis

Kroeber [krọu'bəɹ], Alfred Louis, američki antropolog (Hoboken, New York, 11. VI. 1876 – Pariz, 5. X. 1960). ...

kulturna antropologija

kulturna antropologija (sociokulturna antropologija), grana antropologije; društveno-humanistička znanost ...

kulturna evolucija

kulturna evolucija, razvoj kulture stalnim procesom od jednostavnih prema složenijim oblicima. Prema ...

kulturni kapital

kulturni kapital, oblik osobnoga ljudskoga kapitala, koji obuhvaća ponutrenje (internalizaciju) uglednih ...

kulturni materijalizam

kulturni materijalizam. 1. Jedan od teorijskih smjerova sociokulturne antropologije druge polovice XX. st., ...

kulturni pluralizam

kulturni pluralizam, priznavanje različitih kultura i njihove jedinstvenosti; shvaćanje kult. različitosti ...

kulturni relativizam

kulturni relativizam, načelo po kojem nema univerzalne istine, već se ona razlikuje od osobe do osobe, ...

lapidi

lapidi (Lapi + -id), prema tzv. rasnoj podjeli, jedna od triju loza iz velike rasne skupine borealnih ...

Leach Edmund Ronald

Leach [li:č], Edmund Ronald, britanski antropolog (Sidmouth, Devon, 7. XI. 1910 – Cambridge, 6. I. 1989). ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >