Struka arheologija, pronađeno natuknica: 1174

Aurana

Aurana →  vrana ...

aurignacien

aurignacien [oʀińasj63338'] (franc.), kultura mlađega paleolitika, čiji je nositelj »moderni« čovjek (Homo ...

avarsko-slavenska kultura

avarsko-slavenska kultura, srednjovjekovna kultura raširena uglavnom u Panoniji od druge polovice VI. ...

Avebury

Avebury [ẹi'vbəri], selo u grofoviji Wiltshire kraj Marlborougha u južnoj Engleskoj. Zajedno s nedalekim ...

azilien

azilien [azil·j63338'] (franc.), kulturna skupina mlađega paleolitičkog i mezolitičkog razdoblja (oko 9000–8000. ...

Babelon Ernest

Babelon [babəl61533'], Ernest, francuski arheolog i numizmatičar (Sarrey, Haute-Marne, 7. XI. 1854 – Pariz, ...

Babić Ivo (1946-)

Babić, Ivo, hrvatski povjesničar umjetnosti i arheolog (Trogir, 17. VI. 1946). Diplomirao i doktorirao ...

Babilon

Babilon (hebrejski Bābel, akadski Bab-ili: dveri gospodnje), ruševine drevnoga grada, prijestolnice ...

Bački Monoštor

Bački Monoštor (hrvatski Monoštor, madžarski Monostorszeg), selo u sjeverozapadnoj Bačkoj, Vojvodina, ...

Baćić Boris

Baćić, Boris, hrvatski arheolog i muzeolog (Pazin, 9. I. 1912 – Pula, 6. VIII. 1991). Klasičnu filologiju ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|