Struka arheologija, pronađeno natuknica: 1174

Artamonov Mihail Ilarionovič

Artamonov [artamo'nəf], Mihail Ilarionovič (Illarionovič), ruski arheolog i povjesničar (Vigolevo, 5. XII. 1898 ...

Arupium

Arupium [aru'~] (lat.) →  prozor ...

asiriologija

asiriologija, znanstvena disciplina koja s arheološko-filološkog motrišta proučava razvoj istočnjačkih ...

askos

askos (grč. ἀσϰός: mijeh), asimetrična keramička posuda trbušasta oblika s jednom drškom i kosim vratom; ...

Aspend

Aspend (grčki Ἄσπενδος, Áspendos, latinski Aspendus), grčki i rimski grad u antičkoj pokrajini Pamfiliji, ...

Asseria

Asseria [as:e:'ri·a] (lat.) →  podgrađe ...

Ašur (grad)

Ašur (asirski Aššur), staroasirski drevni grad na zapadnoj obali Tigrisa; danas Qal‘at Šarqāṭ, južno ...

Ašur (praotac Asiraca)

Ašur ili Asur, legendarni praotac Asiraca, glavni bog i zaštitnik istoimenoga grada, poslije vrhovni ...

Atti e memorie della societtà istriana di archeologia e storia patria

Atti e memorie della societtà istriana di archeologia e storia patria [a't:i e memɔ:'rie del:a sočeta' ...

augustej

augustej (lat. augusteum), u rimsko doba, hram u čast diviniziranomu caru i mjesto za održavanje carskoga ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|