Struka arheologija, pronađeno natuknica: 1174

Arba

Arba [a'~] (lat.) →  rab ...

Arbois de Jubainville Marie Henri d’

Arbois de Jubainville [arbwa' də žyb63338vi'l], Marie Henri d’, francuski arheolog i jezikoslovac (Nancy, ...

Arcihovski Artemij Vladimirovič

Arcihovski (Arcihovskij) [arciho'fsk’ij], Artemij Vladimirovič, ruski arheolog (Sankt Peterburg, 26. XII. 1902 ...

Arduba

Arduba, antički kaštel u rimskoj pokrajini Dalmaciji, ubikacija nije pouzdano utvrđena. U Ardubi su ...

arena

arena (latinski arena: pijesak), pijeskom nasut kružni ili eliptični prostor u sredini rimskoga amfiteatra ...

aretinsko posuđe

aretinsko posuđe, vrsta antičkoga keramičkog posuđa (vrčevi, zdjele, tanjuri) koje se proizvodilo u ...

Argyruntum

Argyruntum [argiru'~] (lat.) →  starigrad ...

arheoastronomija

arheoastronomija (arheo- + astronomija), istraživanje arheoloških nalaza koji upućuju na astronomske ...

arheologija

arheologija (grč. ἀρχαıολογία, od ἀρχαῖος: prastar, drevan i -λογια: -logija), znanost koja na ostatcima ...

arheološka nalazišta

arheološka nalazišta, uglavnom nepisana vrela za proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|