Struka arheologija, pronađeno natuknica: 1174

amigdaloid

amigdaloid (grč. ἀμυγδάλη: badem + id), paleolitičko oruđe i oružje izrađeno okresivanjem kremene jezgre. ...

Amoroso Andrea

Amoroso [~ro:'zo], Andrea, talijanski odvjetnik i arheolog (Rovinj, 14. IX. 1829 – Poreč, 19. II. 1910). ...

ampula

ampula (lat. ampulla: trbušasta posudica). 1. Kod starih Rimljana, posudica od stakla, gline ili kovine, ...

anastiloza

anastiloza (prema grč. ἀνά: gore i στῦλος: stup), djelomična obnova graditeljske baštine vraćanjem izvornih ...

Anau

Anau [ana'u], arheološko nalazište 8 km jugoistočno od Ašhabada u Turkmenistanu. Iskapanjima su 1904. ...

Andetrium

Andetrium [~de'~] →  muć, donji i gornji ...

Andikitira

Andikitira ili Antikitera (grčki Ἄντıϰύϑηρα, Antikýthēra, novogrčki izgovor [andiki'ϑira]), otočić između ...

androkefal

androkefal (andro- + -kefal), kip životinje s čovječjom glavom, obično demonskoga, mističnoga ili božanskoga ...

Andronovo

Andronovo [rus. andro'nəvə], kulturni kompleks sastavljen od više brončanodobnih skupina u južnom Sibiru ...

ansa

ansa (lat.), držak ili ušica na antičkim posudama; nalazi se na trbuhu, grlu ili gornjem rubu posude. ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|