Struka arheologija, pronađeno natuknica: 1174

Alföldy András

Alföldy [α'lfœldi], András, madžarski arheolog i numizmatičar (Pomáz kraj Budimpešte, 27. VIII. 1895 ...

Alföldy Géza

Alföldy [α'lfœldi], Géza, madžarski arheolog (Budimpešta, 7. VII. 1935 – Atena, 6. XI. 2011). Radio ...

Alişar Höyük

Alişar Höyük [αlišα'r hœjy'k], arheološko nalazište u srednjoj Anatoliji, 80 km jugoistočno od Boğazkalea, ...

Alpera

Alpera [~pe'~], naselje u jugoistočnoj Španjolskoj, 55 km istočno od Albacetea; 2400 st. U okolici je ...

Altamira

Altamira [~mi'~], diluvijalna špilja otkrivena 1868. kraj mjesta Santillana del Mar, 30 km zapadno od ...

Altheim

Altheim [a'lthaim], arheološko nalazište iz eneolitičkoga razdoblja u južnoj Bavarskoj, na rijeci Isaru, ...

Amarna

Amarna [ama'~] (također Tell el-Amarna), arheološko nalazište u srednjem Egiptu, oko 90 km sjeverno ...

Amelung Walther Oskar Ernst

Amelung [a:'məluŋ], Walther Oskar Ernst, njemački arheolog (Szczecin, 15. X. 1865 – Bad Nauheim, 12. IX. 1927). ...

amfiteatar

amfiteatar (grčki ἀμφıϑέατρον), u rimsko doba, kružna ili eliptična monumentalna građevina, u kojoj ...

amfora

amfora (latinski amphora, prema grčki ἀμφορεύς: vrč). 1. U antičkoj Grčkoj i Rimu, glinena posuda za ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|