Struka arheologija, pronađeno natuknica: 1174

Ahrensburg

Ahrensburg [a:'rənsburk], grad u Njemačkoj, sjeveroistočno od Hamburga, 31 700 st. Eponim ahrensburške ...

Ajdovski gradec

Ajdovski gradec, arheološko nalazište na brežuljku iznad sela Vranje sjeveroistočno od Sevnice u Sloveniji. ...

akropola

akropola (grčki ἀϰρόπολıς: gornji grad), u antičkoj Grčkoj dio grada na uzvisini, strmu brijegu, koji ...

Aksum

Aksum ili Axum [a'ksum], grad u sjevernoj Etiopiji (savezna država Tigre), na visini od 2130 m; 56 547 st. ...

Akurgal Ekrem

Akurgal [~ga'l], Ekrem, turski arheolog (Tulkarm, 30. III. 1911 – Izmir, 1. XI. 2002). Studirao u Berlinu. ...

Al Kufa

Al Kufa →  kufa, al- ...

Alacahöyük

Alacahöyük [ala62721a'højyk], prapovijesno višeslojno naselje sjeverno od Boğazkalea, u Turskoj. Utvrđeni ...

Alačević Josip

Alačević, Josip, hrvatski arheolog, povjesničar i konzervator (Makarska, 1826 – Zadar, 7. III. 1904). ...

Albona

Albona [~bo'~] →  labin ...

Albright William Foxwell

Albright [ɔ:'lbrait], William Foxwell, američki biblijski arheolog i semitolog (Coquimbo, Čile, 24. V. 1891 ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|