Struka arheologija, pronađeno natuknica: 1172

Visconti Ennio Quirino

Visconti [visko'~], Ennio Quirino, talijanski klasični arheolog (Rim, 1. XI. 1751 – Pariz, 7. II. 1818). ...

Višići

Višići, naselje u Hercegovini, BiH (Federacija BiH); 1765 st. (2013; 1788 st., 1991). Leži u blizini ...

Vix

Vix [viks], selo kraj gradića Châtillon-sur-Seine, departman Côte-d’Or, Francuska; 110 st. (2009). Ondje ...

Vizače

Vizače →  nezakcij ...

Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu

Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, glasilo Arheološkoga muzeja u Zagrebu, najstariji muzejski i arheološki ...

Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku

Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, glasilo Arheološkoga muzeja u Splitu. Počeo izlaziti ...

votivna kola

votivna kola, modeli različitih tipova kola, izrađeni od keramike ili metala, korišteni u različitim ...

Vrebac

Vrebac, selo u Lici, 13 km jugoistočno od Gospića; 45 st. (2011). Leži u Ličkome polju, na desnoj obali ...

Vrlika (grad)

Vrlika, gradić u Dalmaciji, 31 km jugoistočno od Knina; 819 st. (2011). Leži podno Kozjaka, na 444 m ...

vrpčasta keramika

vrpčasta keramika (njem. Schnurkeramik, engl. Corded Ware, franc. ceramique cordée), u širem smislu ...

|<  <  111  112 (113)  114  115  116  117  118