Struka arheologija, pronađeno natuknica: 1172

villa rustica

villa rustica [vi'l:a ru:'stika] (lat.: ladanjska vila), u rimskom graditeljstvu, izvangradski stambeni ...

villanovska kultura

villanovska kultura [vil:anɔ:'va], kulturna skupina starijega željeznog doba u središnjoj i gornjoj ...

Viminacium

Viminacium [~na:'ci·um], rimsko vojno središte i glavni grad provincije Gornje Mezije (Moesia Superior) ...

Vinča

Vinča, naselje na desnoj obali Dunava, 16 km jugoistočno od Beograda, Srbija; 6779 st. (2011). Institut ...

vinčanska kultura

vinčanska kultura, prapovijesna kultura kasnoga neolitika i ranog eneolitika; datira se između 5300. ...

Vindija

Vindija, špilja u klancu Velika Sutinska, kraj sela Donja Voća u Hrvatskom zagorju. Ulaz, oblikovan ...

Vinica (Slovenija)

Vinica, selo kraj Črnomelja, Slovenija; 238 st. (2016). Rodno mjesto slovenskoga pjesnika O. Župančiča. ...

vinkovačka kultura

vinkovačka kultura, kultura ranoga brončanoga doba koju je na temelju nalaza iz Vinkovaca 1966. definirao ...

Vinski Zdenko

Vinski, Zdenko, hrvatski arheolog (Zagreb, 3. V. 1913 – Zagreb, 13. X. 1996). Studij arheologije završio ...

Vinski-Gasparini Ksenija

Vinski-Gasparini, Ksenija, hrvatska arheologinja (Zadar, 25. VII. 1919 – Zagreb, 30. VII. 1995). U Zagrebu ...

|<  <  111 (112)  113  114  115  116  117  118